Deklaracja dostępności
 
Strona internetowa
Sklep Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 
  

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sklep.amuz.edu.pl/.

- Data publikacji strony internetowej: 2022-03-29

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

- niektóre elementy strony (przyciski) nie mają tekstu wewnętrznego, który jest widoczny dla czytników ekranu,

- elementy formularza nie posiadają etykiet,

- linki o tej samej nazwie nie mają podobnego celu,

- brak wystarczającego kontrastu kolorystycznego w niektórych elementach strony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-27

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 97.37%. W celu wyeliminowania wymienionych niezgodności podjęte zostaną działania naprawcze.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bernadeta Filoda
- e-mail: dostepnosc@amuz.edu.pl 
- telefon: 61 859 89 26

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji 
  niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- organ nadzorujący: Rektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
- adres: ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań
- e-mail: rektor@amuz.edu.pl
- telefon: (+48) 61 85 68 910

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Siedziba Akademii Muzycznej to kompleks trzech budynków i Dom Studenta w innej lokalizacji.

1. Budynek Dydaktyczny przy ul. Św. Marcin 87 – budynek trzykondygnacyjny posiada 3 wejścia do budynku: jedno wejście główne i jedno wejście techniczne z poziomu terenu od Placu Stuligrosza oraz wejście od ul. Skośnej. Wejście główne do budynku posiada podjazd podgrzewany dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych i użytkowych, z których korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami są umieszczone tabliczki w języku Braille, a są to m.in.: sale, dziekanaty, rektorat, wyjścia na dziedziniec, pomieszczenia gospodarcze.

2. Budynek Zabytkowy przy ul. Św. Marcin 87 / ul. Skośna - budynek trzykondygnacyjny, posiada 4 wejścia do poszczególnych klatek schodowych od strony wewnętrznego dziedzińca A1, A2, B, C. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do klatek wejściowych A1, A2, C. Budynek nie posiada windy, oprócz klatki schodowej B. Wejście do klatki B jest z poziomu chodnika oraz zapewnia dostęp do biblioteki do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Skrzydło północne z klatkami A1, A2, jest skomunikowane z Budynkiem Dydaktycznym co zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych, oprócz 3 piętra. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A 275.

3. Budynek Aula Nowa przy ul. Św. Marcin 87/ Plac S. Stuligrosza – budynek czterokondygnacyjny, posiada 2 wejścia z poziomu chodnika. W środku znajduje się winda oraz pochylnia dla osób na wózku inwalidzkim. Toaleta na osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie przyziemia.

Dom Studenta Akademii Muzycznej znajdujący się w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 19/20 – budynek wpisany do rejestru zabytków – budynek trzykondygnacyjny, posiada jedno wejście od ul. Wronieckiej z poziomu chodnika. Budynek nie posiada windy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków pod nr A 131 i A 132, zlokalizowany w otoczeniu Starego Rynku.

Do wszystkich ww. budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tylko Aula S. Stuligrosza oraz sala kameralna, w części B budynku zabytkowego, jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Częściowy brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynki Akademii Muzycznej w Poznaniu nie posiadają żadnych miejsc parkingowych, w tym brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl